Beställning skorstensskydd

Rödmarkerade fält är obligatoriska,
annars kan vi inte behandla din beställning.

  x Namn

  x Gata, box e d

  x Postnummer och Ort

  x E-postadress

  x Telefonnummer

  x Skorstenens längd i cm

  x Skorstenens bredd i cm

  x   Skorstenskronans höjd i cm

  Skorstenskrona Saknas

Skorstensskyddets utförande


Färg

(Skyddet tillverkas i Aluzinkplåt)

Öppningssida


  Gallerskydd mot fåglar
  Rökrörsförlängning (Gäller endast platta skydd)


Här kan du skriva ett meddelande